Påkörd varg var invandrare från Finland-Ryssland

Det har nu visat sig att en varg som blev ihjälkörd i Bjuråker, Hudiksvalls kommun, den 22 december var av finsk-rysk härkomst.

DNA-analys av den döda vargen visar att det var en hanne som inte upptäckts tidigare i Skandinavien. Han är därmed den tredje invandrade vargen som identifierats under vintern. I början av december hittades DNA-prov från en invandrad varghanne i Dalarnas län. Han blev illegalt skjuten i mitten av december i Trysil i Norge. En annan finsk-rysk varghanne identifierades från urinprov insamlat i Dalarna i början av januari. Vargen verkar ha stannat i Tunturireviret norr om Orsa, där länsstyrelsen nu arbetar för att ta reda på om vargen fortfarande är kvar med den tik han verkar ha bildat par med, och hur utbredningen av reviret ser ut.

Vargar som inte är släkt med den skandinaviska vargstammen är viktiga för att minska inaveln i den skandinaviska vargstammen. Enligt en utredning som Naturvårdsverket har gjort behövs minst 300 vargar för att gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas. Detta förutsatt att det under varje femårsperiod kommer in åtminstone en genetiskt viktig varg som får valpar med de vargar som redan finns i Sverige. Vargens gynnsamma bevarandestatus är ett åtagande enligt art- och habitatdirektivet och har även betydelse för möjligheterna till jakt på varg.