Länsstyrelsen beslutar att utöka tilldelningen för licensjakten efter varg

Länsstyrelsen beslutade under måndagen den 1 februari att utöka tilldelningen för licensjakten med två vargar. Detta eftersom DNA-analyser och spårningar visar att ytterligare vargar med härkomst i Åmot/Ockelbo-reviret finns kvar i området. 

Den 10 november 2015 beslutade Länsstyrelsen om licensjakt på varg i Åmot/Ockelbo-reviret. Jakten omfattade sex vargindivider som fälldes under jaktens inledande vecka.

Syftet med licensjakten var att ta bort hela reviret Åmot/Ockelbo. Eftersom tilldelningen på sex vargar var baserad på en genomsnittlig gruppstorlek, finner Länsstyrelsen nu när det är klarlagt att fler vargar finns i reviret, att det är skäligt att öka tilldelningen.

Förutsättningarna för jakten och gällande bestämmelser för detta beslut framgår av tidigare meddelat beslut.

 

Läs beslutet om utökad tilldelning här

Läs tidigare meddelat beslut om licensjakt på varg här