Tre vargar fällda på licensjakten under fredagen

Vid lunchtid idag fredag fälldes tre vargar i norra delen av Åmot/Ockelboreviret. En fjärde varg påsköts men konstaterades vara icke träffad efter avslutat eftersök.

De fällda djuren var två tikar och en hanne. De bägge tikarna bedöms vara ungdjur. Sammantaget har därmed två tikar och två hannar fällts.

För närvarande är fyra vargar avräknade och två vargar återstår av tilldelningen på licensjakten i Gävleborg.