Satsningar i miljöarbetet till 2020

Länsstyrelsen skrev den 10 juni överenskommelser med länets kommuner, Region Gävleborg och Gästrike återvinnare för att stimulera miljö- och klimatarbete i länet fram till år 2020. En rad satsningar är planerade som kommer bidra till levande vatten, biologisk mångfald, en mer giftfri miljö och minskad klimatpåverkan. Arbetet med klimatanpassning tar också fart genom nya åtgärder.
Överrenskommelse kring åtgärdsarbetet för miljömål och klimatanpassning
Fler elbilsladdstationer, minskat matsvinn, bredbandsutbyggnad, återställning av vattendrag, undervisning för hållbar utveckling, högre miljökrav vid upphandlingar och höjd beredskap för översvämningar och värmeböljor är bara några exempel på de många åtgärder som ryms i överenskommelserna.

– Vi behöver genomföra miljöarbete på alla fronter i samhället om vi ska nå miljömålen. Våra kommuner och Region Gävleborg är förutom Länsstyrelsen viktiga utförare. Tillsammans har vi tagit fram åtgärdsprogram för miljömål, klimat och energi, samt klimatanpassning och nu behöver arbetet ta fart, säger landshövding Barbro Holmberg. Det är viktigt att lyfta fram och synliggöra det miljöarbete som görs runtom i länet.
Gruppbild efter de signerade överrenskommelserna
– Vi vill genom regelbunden uppföljning av överenskommelserna få en samlad bild av hur klimat- och miljöarbetet går. När miljöarbetet synliggörs kan vi inspirera varandra och hitta nya vägar till samverkan, kommenterar Gunilla Jonsson, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen.

– Flera kommuner i länet bedriver projekt som är mycket ambitiösa och som kommit långt. I Ovanåkers kommun är arbetet med att få Voxnadalen förklarat som biosfärsområde mycket omfattande. Gävle kommun vill ha en fossilfri verksamhet redan inom 10 år. Söderhamns kommun arbetar övergripande med klimatanpassningsfrågor på tvären över flera förvaltningar. Det är roligt att se engagemanget hos alla, säger Barbro Holmberg.

Läs överenskommelserna på vår hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/overenskommelser/Pages/index.aspx

För mer information, kontakta:
Gunilla Jonsson Tel. 010-225 12 35 gunilla.jonsson@lansstyrelsen.se