Nej till skyddsjakt på varg i Ljusdals kommun

Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat att avslå en ansökan om skyddsjakt på samtliga vargar i Prästskogsreviret i Ljusdals kommun. Ansökan inkom efter vargangrepp på jakthund.

Vid skyddsjaktsansökningar gör länsstyrelsen en samlad bedömning i varje enskilt ärende. Möjligheten för länsstyrelsen att bevilja skyddsjakt är strikt styrd av både svensk och europeisk lagstiftning. Grundläggande förutsättningarär att det ska finnas skäl för skyddsjakt och att skyddsjakten bedöms vara en effektiv åtgärd för att förhindra nya skador. Det är inte möjligt att bevilja skyddsjakt för att kompensera för redan inträffade skador.

Länsstyrelsen är av uppfattningen att ett rovdjursangrepp på en hund är allvarligt för den som drabbas. Att länsstyrelsen inte beviljar skyddsjakt betyder inte att länsstyrelsen ser lätt på de tidigare skadorna som föranlett skyddsjaktsansökan. Länsstyrelsen kommer att följa utvecklingen i området och kan komma att ompröva sitt beslut om det framkommer ytterligare information och incidenter i området.

Detaljerad information finns i länsstyrelsens beslut:

Beslut 218-7341-14.pdf