Länsstyrelsen fattar två beslut gällande skyddsjakt efter varg

Länsstyrelsen har under måndagen den 22 december fattat två beslut som gäller skyddsjakt efter varg.

Det ena beslutet innebär ett beviljande av skyddsjakt efter alfatiken i reviret Prästskogen/Haverö i Ljusdals kommun. För att säkra att rätt varg fälls kommer länsstyrelsen själva att utföra jakten med hjälp av helikopter.      

Det andra beslutet berör södra delarna av Bollnäs kommun. I detta fall har länsstyrelsen beslutat att avslå ansökan eftersom mycket tyder på att de skador som föranlett ansökan med stor sannolikhet har orsakats av olika vargrevir.

Läs besluten här:

Norrmalm beslut

Prästskogen/Haverö