Världsarvet Hälsingegårdar invigdes den 8 juli på Gästgivars!

Den 1 juli blev Hälsingegårdarna inskrivna på världsarvslistan vid UNESCOs möte i S:t Petersburg. Det firades söndagen den 8 juli på Gästgivars i Vallsta. Landshövding Barbro Holmberg invigde världsarvet på Gästgivars och firandet fortsatte på Orbaden med dryck och tilltugg.

Om världsarvslistan
Unescos världsarvslista kom till som ett sätt att skydda världens främsta natur- och kulturarv från förstörelse, särskilt i krigssituationer, men också att skapa förståelse mellan folk och länder. Det är alltså i första hand ett bevarande- och fredsprojekt.

De nominerade gårdarna
Sju gårdar i fyra kommuner ingår i nomineringen: Kristofers i Stene, Järvsö, Gästgivars i Vallsta, Arbrå, Jon-Lars i Långhed. Alfta, Pallars i Långhed, Alfta, Fågelsjö gammelgård (Bortomåa), Los, Bommars i Letsbo, Ljusdal, Erik-Anders i Asta, Söderala. De sju gårdarna ska ses som representanter för alla Hälsingegårdar.

Bakgrund
En tidigare nominering av Hälsingegårdarna till UNESCOs världsarvslista lämnades in 2007. År 2009 beslöt UNESCO att återremittera den till svenska staten för en genomgripande omarbetning och en ny omarbetad version av nomineringen lämnades in den 26 januari 2011. I denna tydliggörs vad som verkligen är unikt med Hälsingegårdarna: att hälsingarna har byggt fler och större rum för fester än bönder i resten av världen. Dessutom har fler dekorerade interiörer bevarats i Hälsingland än någon annanstans fram till idag. Hälsingegårdarna fyller en lucka på världsarvslistan eftersom böndernas byggande är underrepresenterat bland världsarven. Den 1 juli 2012 blev Hälsingegårdarna inskrivna på världsarvslistan vid UNESCOs möte i St Petersburg.