Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter björn 2012

Länsstyrelsen Gävleborg har idag beslutat om licensjakt efter högst 48 björnar i Gävleborgs län 2012. Enligt viltförvaltningsdelegationens beslut kommer tilldelningen delvis att riktas till den björntäta nordvästliga delen av länet. Därför avsätts 8 björnar särskilt till Bollnäs kommun norr om Voxnan och väster om Ljusnan, till Ljusdals kommun väster om Ljusnan och till Ovanåkers kommun.

Jakttid: 21 augusti - 15 oktober 2012
Område: Hela Gävleborgs län
Antal björnar: Högst 48 björnar får fällas i Gävleborgs län. När 40 björnar är fällda i hela länet får ytterligare 8 björnar fällas i Bollnäs kommun norr om Voxnan och väster om Ljusnan, i Ljusdals kommun väster om Ljusnan samt i Ovanåkers kommun (se bilaga för karta). Jakten i övriga delar av länet avlyses då 40 björnar fällts och fortsätter då endast i detta område.

Även i år är honor med ungar och ungar som följer en hona fredade. Åteljakt efter björn får inte bedrivas i länet. I likhet med föregående år har man skrivit in i beslutet att upptag efter björnspår vid åtel med hjälp av jakthund betraktas som jakt med hjälp av åtel och är därmed olagligt.

Rapportering om fälld björn ska ske inom tre timmar efter att björnen har fällts eller påskjutits. Länsstyrelsens besiktningsmän kommer att ta prover från samtliga fällda björnar för uppföljning av jakten och för forskning.

För att få besked om återstående tilldelning ringer du Länsstyrelsens telefonsvarare 026-17 11 99.

För rapportering av fälld björn ringer du 070-241 46 21.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.

Kontaktperson:
Sara Sundin, 026-17 11 79
Veronica Lauritzsen, 026-17 12 73