Enklare och snabbare med nya e-tjänster

Den 15 juni får länsstyrelserna nya e-tjänster inom miljö- och djurskyddsområdet. Detta innebär att det både blir snabbare och enklare för den som vill göra en anmälan eller ansöka om ett tillstånd hos länsstyrelserna inom de aktuella områdena. Fler e-tjänster kommer under året. 

E-tjänsterna finns inom följande områden

  • Ansökan om yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter
  • Anmälan och ansökan om transport och hantering av avfall
  • Anmäla om besiktning av förprövade djurstallar
  • Ansöka om veterinär till offentlig tävling med djur
  • Ansöka om tillstånd att få gräva ner en död häst  

Sedan tidigare har länsstyrelserna e-tjänster för stiftelser och bevakningsföretag. Ytterligare e-tjänster kommer under 2012.

E-tjänster som sparar tid

E-tjänsterna är ett viktigt stöd för länsstyrelserna i arbetet med att förenkla för våra kunder i kontakten med oss. De nya e-tjänsterna innebär färre antal formulär, att man kan bifoga dokument elektroniskt och använda samma formulär i kontakten med flera länsstyrelser. E-tjänsterna gör dessutom att ansökan/anmälan blir komplett och rätt ifylld, vilket gör att vi snabbare kan påbörja handläggningen och på så vis få en kortare beslutsprocess.

Det behövs ingen e-legitimation för de nya e-tjänsterna. Den som vill kan fortfarande skriva ut blanketten och skicka in den i pappersform.

– Länsstyrelserna hanterar cirka 600 000 ärenden årligen (2009). Genom att bland annat införa e-tjänster kan vi effektivisera ärendehanteringen och spara tid för dem som utnyttjar våra tjänster. Därför vill vi att så många som möjligt använder e-tjänsterna, säger Sanja Pihl, projektledare för e-tjänsterna.    

E-tjänsterna hittar du på www.lansstyrelsen.se eller under sidan med Blanketter.