Barbro Holmberg invigde Axmarbruks kulturreservat

En kust som döljer sjunkna fartyg, en park med hundraåriga ädellövträd och en välbevarad hytta är något av det som möter dem som besöker länets tredje och Gästriklands första kulturreservat Axmarbruk. Reservatet invigdes av bland andra landshövding Barbro Holmberg lördag 8 juni.
Barbro Holmberg och Stig Jönsson, foto: Torsten Edwinson

Medverkande vid invigningen var bland andra landshövding Barbro Holmberg, kommundirektör Göran Arnell samt nuvarande och tidigare ordförandena i föreningen Hyttan; Stig Jönsson och Ebbe Lundqvist.

Vernissage av skolarbeten i hyttan
Hamrångebygdens skolor hade vernissage i hyttan på sitt arbete med Axmarbruk. I ett samverkansprojekt mellan skolorna, Skapande skola och Länsstyrelsen Gävleborg har barnen arbetat med Axmarbruk i flera olika ämnen. De har bland annat skapat bilder, skulpturer och filmer under ledning av konstnärerna Riita Tjörnerud och Mattias Gordon. Skolornas utställning kommer att finnas kvar under invigningen.

Bakgrund Axmarbruk
Axmarbruk ligger vid havet bortom allfarvägarna i det ödsliga skogsområdet Ödmården mellan Hälsingland och Gästrikland. Här sjöd det av liv under de cirka 250 år som Axmar bruk var i drift mellan 1671-1927. Genom att bevara, visa och använda miljön i Axmarbruk kan området utvecklas till ett kulturturistisk besöksmål.

– När historien om Axmarbruk berättas handlar det om en hel bygds försörjning med järnbruket som nav. Det handlar om rysshärjningar, kraftfulla brukspatroner, driftiga kvinnor och skickliga yrkesmän. Om spår och byggnader som finns kvar och om sådant som har försvunnit, säger Barbro Hårding, antikvarie på Länsstyrelsen Gävleborg.

– I dag präglas miljön av en tyst och rofylld park med hundraåriga lövträd och ett system av dammar och kanaler med glittrande vattenspeglar. I Axmarbruk finns också en bevarad hyttbyggnad och en hamn med sjunkna fartyg och tappade laster.

Delar av Barbro Holmbergs invigningstal
Axmarbruk har både en dramatisk och spännande historia som samtidigt ger en bild av vårt läns historia. Här handlar det om en hel bygds försörjning med järnbruket som nav. Axmarbruk grundades 1671 och här har det producerats och transporterats järn i 250 år fram till 1927 då tackjärnsproduktionen lades ner. Många byggnader har rivits under årens lopp, men ett antal har bevarats och rustats. Och utvecklingen stannade inte heller 1927 utan ur det gamla växte nya verksamheter som varsamt byggde vidare på historien. Och det är där vi står nu, med en kulturhistoriskt väl bevarad miljö som innehåller många berättelser om bygden.

Att Axmarbruk har blivit kulturreservat innebär att det ska skyddas och bevaras, men det betyder inte att det läggs en kall hand över området utan snarare tvärtom. Syftet med reservatet är också att visa, bruka och utveckla den kulturhistoriskt värdefulla miljö som finns inom Axmarbruk och hamnområdet. Eftersom kulturreservatet gränsar till ett Natura 2000-område finns här en stor potential i att vidareutveckla området för både kultur- och naturturismen. Så kulturreservatsbildningen är ett viktigt avstamp för framtiden.

Göran Arnell, kommundirektör, foto: Torsten Edwinson

Bildspel från invigningen