Är konjunkturavmattningen på väg att stabiliseras?

Arbetslösheten står för närvarande och väger, samtidigt som vi väntar på en säsongsmässig minskning av arbetslösheten.

I bästa fall kan det nuvarande läget tolkas som att konjunkturavmattningen har stabiliserats, liksom dess effekter på varselutveckling och jobbutveckling. Det skulle kunna innebära att en ljusning i konjunkturen också kommer tidigare än vad de flesta bedömare kunnat hoppas på, och då kommer denna uppgång också som regel tidigare till Gävleborg.

I värsta fall är nuvarande läge en ”andhämtningspaus” innan effekterna av budgetåtstramningarna i Europa, och därmed vidare ut i världen, börjar märkas mer påtagligt. Även om de samverkande aktörerna inom världsekonomin lyckas isolera de värsta problemhärdarna så har avsättningar till offentligt finansierade skuldsaneringsfonder och bankernas skuldavskrivningar samt soliditetskrav också ett pris. Framförallt för de offentliga budgetar som annars skulle finansiera investeringar och ekonomiska stimulanser samt för bankernas utlåningsvilja till företag.

Det är därför svårt att i dagsläget säga något mer bestämt om inriktning och styrka på arbetsmarknadsutvecklingen framöver. Detta kommer sannolikt att klarna närmare sommaren i år. Den senaste tidens signaler har emellertid varit mer positiva än bara för några veckor sedan.

De 2 senaste årens positiva utveckling av företagandet i Gävleborg ännu inte sysselsättningsmässigt lyckats uppväga de strukturella förändringarna på arbetsmarknaden i länet. För att det ska hända behövs sannolikt en påtaglig konjunkturförbättring och en kompetensinjektion från den arbetskraft som volymmässigt verkar vara oförändrad eller ökande i Gävleborg trots pågående generationsväxling.

Ladda hem och läs nyhetsbrevet här