Viktig orkidélokal skyddad

Nu är de värdefulla våtmarkerna kring sjön Trösken söder om Furuvik skyddade. Här finns en av Europas rikaste förekomster av de hotade orkidéerna knottblomster och gulyxne. Också många andra ovanliga våtmarksarter som rördrom, fiskgjuse, kalkkärrsgrynsnäcka, citronfläckad kärrtrollslända, näbbstarr och hållav återfinns i området. Naturreservatet omfattar drygt 450 ha och är en mosaik av våtmarker, skog, vattendrag, grunda vikar, skogsklädda öar och uddar i västra delen av sjön.

Den oansenliga orkidén knottblomster har ovanligt rika förekomster i reservatet. Foto Peter Ståhl

Naturreservatet ger ett välbehövligt permanent skydd åt område och är tillräckligt stort för att de mest krävande arterna ska kunna överleva långsiktigt. Sjön är också ett viktigt rekreationsområde.

 

Trollsländan L. pectoralis. Foto Fredrik Stjernholm

Citronfläckad kärrtrollslända (L. pectoralis). Foto Fredrik Stjernholm

 

 

Kärrknipprot är en karaktärsart för rikkärren vid Trösken. Foto Peter Ståhl

 

Länsstyrelsen hoppas nu kunna locka fler naturintresserade besökare till området. Några rastplatser iordningställs och på sikt ska en vandringsled göras. Reservatet medför också att Länsstyrelsen nu kan stoppa igenväxningen med vass som sker i några av de finaste rikkärren.

 

Utsikt över Tröskens rikkärr vid Viälven. Foto Peter Ståhl

Utsikt över Tröskens rikkärr vid Viälven. Foto Peter Ståhl

 

 

I Tröskens rikkärr finns en av Europas rikaste förekomster av den hotade gulyxnen. Foto Peter Ståhl

 

Läs reservatsbeslutet här

 Tröskens rikkärr (pdf 5,5 Mb)