Utsläpp av råtallolja i Långrör, Sandarne i Söderhamns kommun

Ett läckage av råtallolja vid Långrörshamnen, Sandarne, Söderhamns kommun upptäcktes tisdag förmiddag 20 december. Oljan kom från en cistern som tillhör Arizona Chemical. Råtalloljan trängde ut ur en spricka och delar av oljan läckte ut i havet samt på hamnområdet.

Läckaget har upphört men Kustbevakningen fortsätter med oljebekämpningen till havs.

Länsstyrelsen har i dag torsdag 22 december på morgonen genomfört ett samverkansmöte med bl.a. länets kustkommuner, SMHI, Kustbevaktningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med mötet var att stämma av läget och göra en prognos för utvecklingen inför helgen. Bedömningen är att med de vindriktningar som kommer att råda så kommer oljan till havs att driva österut de närmaste dygnen.

För uppdaterad information se Söderhamns kommuns webbplats.