Regeringen har beslutat om ett förtydligande i jaktförordningen i fråga om förebyggande skyddsjakt. Dessutom delegeras besluten tydligare till berörda länsstyrelser.

Regeringen beslutade torsdag 15 december om att det övergripande målet för Sveriges rovdjurspolitik är att staten tar ansvar för att arterna björn, järv, lodjur, varg och kungsörn ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan leva kvar i vår fauna. Skyddsjakt kan komma i fråga under de i jaktförordningen angivna förutsättningarna. Det är samma förutsättningar som återfinns i EU:s art och habitatdirektiv.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på Regeringens webbplats.