Länets viltförvaltningsdelegation har föreslagit två områden för möjlig utsättning av varg samt beslutat om nya älgförvaltningsområden

Vid Gävleborgs viltförvaltningsdelegations möte den 5 oktober beslutades att utse ett område väster om Hassela i Hälsingland och ett område norr om Hedesunda i Gästrikland som lämpliga platser för utsättning av vuxen varg i händelse att detta skulle bli aktuellt. Viltförvaltningsdelegationen fattade även beslut om att länet ska delas in i 14 älgförvaltningsområden.

- Beslutet om vargflytt innebär inte att varg kommer att placeras i dessa områden, utan att om Naturvårdsverket beslutar om vargflytt till vårt län så anser vi att dessa områden är bäst lämpade för utsättning, säger Mats Hindström, chef på länsstyrelsens avdelning för miljö och natur.

I svaret till regeringen anger viltförvaltningsdelegationen att ett antal förutsättningar ska vara uppfyllda innan en flytt av varg till Gävleborg kan bli aktuell. Bland förutsättningarna nämns att riksdagsbeslutet om ett maxtak för antalet vargar ska gälla, att jaktlagen ses över med syfte att stärka statens ansvar vid skyddsjakter, samt att det finns resurser för informationsarbete, akutgruppsinsatser och skadeförebyggande åtgärder.

Viltförvaltningsdelegationen beslutade också att Gävleborgs län ska delas in i 14 älgförvaltningsområden. Utgångspunkten är att ett älgförvaltningsområde omfattar en i huvudsak egen älgstam för att möjliggöra en ekosystembaserad älgförvaltning. Områdena kommer först i januari att formellt fastställas när de nya bestämmelserna i jaktförordningen träder i kraft.
- I höst kommer länsstyrelsen, efter förslag från jägarnas och markägarnas organisationer, att tillsätta nio älgförvaltningsgrupper med ansvar för de nya älgförvaltningsområdena, säger länsstyrelsens jakthandläggare Carl-Johan Lindström.

På onsdagens möte fattade viltförvaltningsdelegationen också beslut om att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram en vildsvinsförvaltningsplan som sedan kan fastställas av viltförvaltningsdelegationen under 2012.


Kontaktpersoner

Älgförvaltningsområden och vildsvinsförvaltning:
Carl-Johan Lindström, jakthandläggare, 026-17 12 40

Vargflytt:
Sofia Ageheim, rovdjurshandläggare, 026-17 11 49, 073-054 90 42
Veronica Lauritzsen, chef på natur- och viltenheten: 026-17 12 73