Framtidsutsikter för företagande på landsbygden 

Publicerad
2009-04-07
Kategori
Lantbruk & landsbygd
Ämnesområde
Landsbygdsutveckling

Hur ser framtidsutsikterna ut för företagande på landsbygden och vilka möjligheter finns det att driva utvecklingsprojekt? Dessa frågor  diskuterades vid framtidsseminariet ”Kreativ landsbygd” på Bollnäs folkhögskola den 7 april. Seminariet inleddes av landshövding Barbro Holmberg och förhoppningen är att konferensen ska bidra till idéer som kan leda till förnyelse och sysselsättning på landsbygden.  Seminariet anordnades av Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med företag och organisationer i länet.

Ja 
Dagen inleddes med gemensamma föreläsningar om marknadsläget på den globala mjölkmarknaden, framtiden och företagsutveckling samt grön omsorg, som handlar om meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov. Därefter valde deltagarna fritt bland ett antal seminarier om till exempel hur man söker projektstöd, marknadsläget för Milko, energieffektivisering i lantbruk, skog och bioenergi samt om service på landsbygden.
Senast uppdaterad: 2009-04-07