Extrapengar ska öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder 

Publicerad
2009-03-06
Kategori
, Näringsliv & föreningar
Ämnesområde
Landsbygdsutveckling

Länsstyrelsen Gävleborg, som i dag administrerar stödet till kommersiell service, välkomnar att regeringen ger förstärkt stöd för att öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder. Av de totalt 30 miljoner kronor som regeringen har beslutat att utbetala har länet fått ca 1,4 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att stärka tillgången till drivmedel.

Ja 

– Regeringens satsning kommer att få stor betydelse. Under de senaste åren har ett flertal drivmedelsanläggningar i länet lagts ned eller gjorts om till automatstationer som en del i en strukturrationalisering och nu har vi nått en gräns där den sista stationen i strategiskt viktiga orter hotas av nedläggning eller har lagts ned, säger Lars Jansson på Länsstyrelsens samhällsutvecklingsenhet.

Avståndet till närmaste drivmedelsanläggning blir allt längre och medför stora bekymmer av olika slag för befolkningen på länets lands- och glesbygd.

På många orter går drivmedels- och livsmedelsförsäljningen hand i hand. Många lanthandlare lever idag i stor ovisshet om deras drivmedels¬försäljning kan komma att försvinna. Om kunderna måste åka till ett annat ställe och tanka så kommer de även handla andra varor där och lanthandlaren tappar omsättning vilket kan medföra att även butiken försvinner.

– Genom det förstärkta stödet och fortsatt samverkan med FLF (Föreningen  Landsbygdshandelns Främjande), handlare, mackägare, byaråd och kommuner och ett utökat ekonomiskt stöd ökar förutsättningarna att stärka servicen på landsbygden, säger Lars Jansson.

För mer information, kontakta:
Lars Jansson, samhällsutvecklingsenheten, tel. 026-17 12 81, 070-642 48 15.

Senast uppdaterad: 2009-03-06