Nu har Gävleborg en strategi för hur skogen formellt ska skyddas 

Publicerad
2006-10-09
Kategori
Djur & natur, Miljö & klimat
Ämnesområde
Skyddad natur, Tillståndet i miljön

Dialog och samverkan med markägarna och andra skogsintressenter är en viktig del av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens fortsatta arbete med formellt skydd av skog. Det framgår av ”Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs län” som idag blivit officiell.

Ja 

Det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” behandlar långsiktigt skydd av skogsmark. Målet för ”Levande skogar” är att under perioden 1999 – 2010 skall ytterligare 900 000 ha skogsmark undantas från produktion i Sverige, varav 400 000 ha med formellt skydd, dvs i form av naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal.

- Här i Gävleborgs län är målet att formellt avsätta 21 900 ha under samma tidsperiod inom ramen för ”Levande skogar”. Hittills, 1999 t o m 2005, har 8 680 ha redan skyddats formellt och förhandlingar har inletts med markägare för ytterligare 2 720 ha. Återstår gör 7 920 ha som ska skyddas genom naturreservat och 2 570 ha som ska skyddas genom biotopskydd och naturvårdsavtal, säger Stefan Henriksson, Länsstyrelsen.

Modell för prioritering
Strategin för formellt skydd av skog i Gävleborg har tagits fram av en arbetsgrupp som i huvudsak bestått av Olle Kellner och Stefan Henriksson från Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Pelle Ståhl från Skogsstyrelsen samt forskaren Per Angelstam från SLU. En referensgrupp bestående av företrädare för näringen, kommunerna och den ideella naturvården har följt arbetet och löpande lämnat synpunkter.

I strategin beskrivs en modell för prioritering bland de områden som är aktuella för formellt skydd. Modellen tar hänsyn både till olika bevarandevärden och till olika praktiska prioriteringar. Områden med höga naturvärden är inte jämnt fördelade över landskapet och trakter där dessa områden förekommer tätare än i landskapet i stort, kallas värdetrakter.

- I värdetrakterna finns större förutsättningar för att långsiktigt bevara en mångfald av arter. Därför kommer en stor del av det formella skyddet, att koncentreras till värdetrakterna, säger Stefan Henriksson.

Dialog med markägarna viktigt
Markägarnas frivilliga avsättningar spelar en mycket betydelsefull roll i det samlade naturvårdsarbetet. De frivilliga avsättningarna kommer att omfatta större areal än det formella skyddet.

- Dialog och samverkan med markägare och andra skogsintressenter är oerhört viktigt. Det är en förutsättning för att det fortsatta arbetet med att skydda skog ska lyckas, säger Pelle Ståhl, Skogsstyrelsen.

Strategin med bakgrundsinformation presenteras i tre olika rapporter:

Del 1 - Strategi (pdf 2 MB)
Del 2 - Bakgrund till naturskydd (pdf 2,8 MB)
Del 3 - Skogliga värdetrakter i Gävleborgs län (pdf 5,9 MB)
Sammanfattning (1,65 MB)

För mer information kontakta:

Olle Kellner, Länsstyrelsen
026-17 12 56
olle.kellner@x.lst.se

Pelle Ståhl, Skogsstyrelsen
0270-730 35, 070-511 70 18
per-olof.stahl@skogsstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2008-12-29    

PDF-dokument

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Reader, som du kan ladda hem gratis från Adobe.

Hämta Adobe Reader här