3,9 Mkr till Frilufts- och naturvårdsprojekt i Gävleborgs län 

Publicerad
2006-01-03
Kategori
Ämnesområde
Friluftsliv

Nu är det fritt fram för länets kommuner att söka bidrag till lokala naturvårdsprojekt.  Naturvårdsverket har fördelat 110 800 000 kr till landets länsstyrelser varav 3 900 000 kr till kommunerna i Gävleborgs län.

Ja 

-Det är lite mer än vi fick förra året (då vi fick 3,5 milj kr) vilket känns mycket positivt då det verkar finnas mycket idéer ute i kommunerna, säger Sarah Östberg.

Lokala aktörer , t.ex. föreningar, jord- och skogsbrukare, näringslivet och enskilda , kan ta initiativ till och vara delaktiga i projekt, skapa samverkan och stödja projekt. Föreningar och ideella organisationer kan få bidrag till projekt. Vänd er till kommunen med era idéer de samordnar och ansvarar för att projekten genomförs och att projekten rapporteras till länsstyrelsen.

Projekten kan röra såväl naturvård som friluftsåtgärder, och även kulturmiljö kan integreras i projekten. Friluftslivet och förutsättningar för detta ingår som en viktig del i naturvården. Satsningen har på detta sätt även en koppling till regeringens folkhälsopolitik där tryggandet av mark och vatten för friluftsliv, inte minst tätortsnära, är en del av den politiska viljan för att uppnå folkhälsomålen. Lokalt engagemang, tätortsnära natur och tillgänglighet till denna kan lyftas fram som utgångspunkter.

2006 är det sista året som man kommer att kunna söka bidraget inom det nuvarande programmet men förhoppningsvis kommer det att finnas något motsvarande i framtiden också. Ansökningarna ska vara inne senast 13 mars 2006 och bidrag ges med max 50 % av projektets kostnader. Kommunerna kan ansöka om projektmedel hos sina respektive länsstyrelser.

Länsstyrelsens kontaktperson:
Sarah Östberg  tel 026-17 11 55

Senast uppdaterad: 2010-08-27