Förorenade områden i Gävleborg efterlyses 

Publicerad
2005-10-17
Kategori
Ämnesområde
Tillståndet i miljön

Länsstyrelsen utför en identifiering av förorenade områden i Gävleborgs län. Nu behöver Länsstyrelsen allmänhetens hjälp för att få tag på uppgifter om dessa områden.

Ja 

Länsstyrelsen i Gävleborg identifierar områden där det bedrivits industriell verksamhet som kan ha orsakat föroreningar som innebär risker för människa eller miljö. Under hösten 2005 fokuserar Länsstyrelsen främst på:

 • verkstadsindustri
 • ytbehandlingsverksamhet (förzinkning, förkromning m.m.) och
 • bilverkstäder

 

- Vi vill lokalisera och samla in uppgifter om alla verkstads- och ytbehandlings­industrier i länet, även de som är nedlagda sedan länge. Det kan vara svårt, men personer som arbetat vid eller bott i närheten av en verksamhet kan ofta lämna värdefulla uppgifter. Personer som är intresserade av att veta mer om vårt arbete eller som vill dela med sig av information om en verksamhet eller ett förorenat område är välkomna att kontakta oss via telefon: 026-17 11 80, säger Martin Palm, på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet.

 

Exempel på frågor som Länsstyrelsen behöver hjälp att besvara är:

 • Var låg området (fastighet eller vägbeskrivning)?
 • Vilken/vilka verksamheter har bedrivits på platsen?
 • Mellan vilka år pågick verksamheten?
 • Hur var arbetsmiljön?
 • Hur hanterades kemikalier?
 • Vad gjorde man av avfallet?
 • Vad används området till i dag?
 • Har du fotografier som du skulle kunna visa för oss?

 

Arbetet med identifiering av förorenade områden pågår i hela landet. Efter identifiering kommer dessa områden att riskklassas. Områdena bedöms då utifrån föroreningarnas farlighet, föroreningsmängden, risken för spridning, samt områdets skyddsvärde och exponeringsrisken för människor.

De mest prioriterade områdena kommer sedan att kontrolleras genom provtagning och vid behov saneras. Arbetet utförs delvis med statliga bidrag som fördelas av Naturvårdsverket.

 

För mer information:

Besök Länsstyrelsens webbplats:

 

eller kontakta:

Martin Palm
tel. 026-17 12 25                                          

Senast uppdaterad: 2008-12-29