Företagsstöd

Företagsstöd

Den första 1 januari 2015 flyttade hanteringen av företagsstöd över till Region Gävleborg.

Det särskilda stödet till kommersiell service på landsbygden finns dock fortfarande kvar på länsstyrelsen.

Länsstyrelsens handlägger ansökningar om företagsstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020 och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.