Företagsstöd 

Företagsstöd
Foto: www.sxc.hu

OBS! 1 januari 2015 flyttades frågor gällande företagsstöd över till Region Gävleborg.

 

Varje år får länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.


Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Fler "stöd" under landsbygdsutveckling

Du hittar mer information kring olika stödformer under Landsbygdsprogrammet.