Företagsstöd

Företagsstöd

Den första 1 januari 2015 flyttade hanteringen av företagsstöd över till Region Gävleborg.

Det särskilda stödet till kommersiell service på landsbygden finns dock fortfarande kvar på länsstyrelsen.

Det innebär att Marita Forsell, Cecilia Hedlöf, Carina Munter och Ola Sjöström har bytt arbetsplats och numera återfinns på Region Gävleborg.  

De kan numera nås på telefonnummer:

Näringslivsstrateg Marita Forsell 026-65 02 37

Handläggare Cecilia Hedlöf 026-53 14 08

Handläggare Carina Munter 026-53 14 01 

Handläggare Ola Sjöström 026-53 13 98

 

Vill du veta mer om det särskilda stödet till kommersiell service på landsbygden vänligen kontakta Mariana Femling 010-225 14 80 här på länsstyrelsen.

Länsstyrelsens handlägger fortfarande ansökningar om företagsstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020 och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.