Regionalt bidrag till företagsutveckling

Regionalt bidrag till företagsutveckling är en stödform för olika investeringar och tjänster. Du kan söka investeringsstöd, konsultcheck, mikrostöd och/eller samverkansprojekt. Stöd kan utgå i hela länet med undantag av församlingarna Heliga Trefaldighet, Staffan, Hille, Valbo och Tomas i Gävle kommun (gäller ej konsultcheck och samverkansprojekt som kan sökas i hela länet).

Vem kan söka?

  • Privatägda små och medelstora företag med högst 250 anställda
  • Tillväxtfrämjande investeringar med direkt sysselsättnings-ökning prioriteras
  • Investeringarna ska leda till en långsiktig lönsamhet och ge en varaktig sysselsättningsökning
  • Vid prövning av ansökan beaktas att ett bidrag inte får ge konkurrenssnedvridande effekter på den lokala marknaden

Regionalt bidrag till företagsutveckling får lämnas till samma bidragsmottagare med högst 1.200.000 kronor under en treårsperiod. Bidraget utbetalas när investeringen är slutförd, fakturorna betalats och godkänts. Investeringen får inte påbörjas, om inte särskilt medgivande getts, förrän beslut är taget.

Informationsbroschyr "Regionalt bidrag till företagsutveckling"

Till blanketter