Bevakningsföretag

Bevakningsföretag

Bevakningsföretag - e-tjänst

> Gör din anmälan eller ansökan via vår e-tjänst

 

 

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av länsstyrelsen.

Från och med den 1 juli 2012 handläggs dessa frågor endast av sju länsstyrelser. För dig som tidigare skulle vänt dig till Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska i fortsättningen vända dig till Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Mer information finns på Länsstyrelsen i Dalarnas läns hemsida.

Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd. Om någon annan länsstyrelse begär det kan vi även kontrollera företag med säte i ett annat län.

 Nya avgifter

Från och med den 1 april 2011 höjs avgiften för bevakningsföretagsärenden. Avgifterna regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

De nya avgifterna är:

  • Ansökan om auktorisation av bevaknings- eller utbildningsföretag, 3 700 kr
  • Ansökningar om godkännande av personal vid bevakningsföretag, 700 kr