Näringsliv och föreningar

Näringsliv och föreningar

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

 

Det regionala tillväxtansvaret ligger hos Region Gävleborg.

Ärenden gällande

  • företagsstöd
  • projektstöd
  • servicebidrag till butiker
  • hemsändningsbidrag

handläggs hos Region Gävleborg.