Näringsliv och föreningar

Foto Mostphotos

Här får du som driver företag information om vilka företagsstöd och tillstånd du kan söka hos länsstyrelsen. Du får också veta mer om hur länsstyrelsen hjälper till att stimulera regionens företag och föreningar för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

 

Det regionala tillväxtansvaret ligger hos Region Gävleborg.

Ärenden gällande

  • företagsstöd
  • projektstöd
  • servicebidrag till butiker
  • hemsändningsbidrag

handläggs hos Region Gävleborg.