Täkt 

Torvtäkt

Länsstyrelsen har tillsynen (är tillsynsmyndighet) över berg- grus-, morän- och matjordstäkter i Bollnäs och Ovanåkers kommun. I Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Sandviken och Söderhamns kommun har respektive kommun tillsynen. 

Länsstyrelsen har tillsynen över alla energitorvtäkter som har tillstånd enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, vilket i princip är samtliga energitorvtäkter i länet.  

Alla täkter (berg-, grus-, morän- och matjordstäkter) med gällande tillstånd omfattas av kravet på miljörapport. Miljörapport ska lämnas senast den 31 mars varje år till tillsynsmyndigheten, via SMP (Svenska Miljörapporteringsportalen). Du kan läsa mer om miljörapportering här eller på SMP:s hemsida.  

 

Kontakta oss

Johanna Collin
täkter
Miljöenheten
johanna punkt collin snabela lansstyrelsen punkt se¤johanna punkt collin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251279
Andreas Wikström
täkter
Miljöenheten
andreas punkt x punkt wikstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤andreas punkt x punkt wikstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251239
Hans Sjöberg
energitorvtäkter
Miljöenheten
hans punkt sjoberg snabela lansstyrelsen punkt se¤hans punkt sjoberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251212