Bidrag för åtgärder i vatten

Det finns flera stöd och bidrag som kan ges till olika typer av åtgärder i vatten. Här visas en sammanställning av dessa. Mer information får du via länkarna eller genom respektive kontaktperson.
  • LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt)

Bidrag kan beviljas för åtgärder som minskar kväve- och fosfortillförseln till kusten.

Kontaktperson: Einar Johansson, tel 010-225 12 52.
Läs merLänsstyrelsens sida om LOVA eller Havs- och vattenmyndighetens sida om LOVA.

  • Anslaget för biologisk återställning i kalkade vatten

Bidrag kan beviljas för åtgärder i kalkningsområden och som gynnar arter som slagits ut eller är hotade pga försurning.

Kontaktperson: Fredrik Stjernholm, tel 010-225 14 63.
Läs merLänsstyrelsens sida om bidrag för åtgärder i kalkade vatten.

  • Statligt fiskevårdsanslag

Bidrag kan beviljas till åtgärder som främjar fiskevården, främst i vatten där allmänheten har rätt att fiska.

Kontaktperson: Nichlas Dahlén, tel 010-225 14 51
Läs merHavs- och vattenmyndighetens sida om fiskevård.

  • LONA (Lokala naturvårdsbidrag)

Bidrag kan beviljas för naturvårdsåtgärder, information och tillgängliggöring.

Kontaktperson: Dagmar Jonsson, tel 010-225 12 46.
Läs mer på Länsstyrelsens sidan om LONA, eller Naturvårdsverkets sida om LONA.

  • Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Bidrag kan beviljas för anläggning och restaurering av våtmarker och miljöersättning för åtagande för våtmarker.

Kontaktperson: Sara Öberg, tel 010-225 14 74 eller Johan Färlin (tjänstledig), tel 010-225 14 83.

  • Våtmarksbidrag

Anläggning och återskapande av våtmarker i Gävleborg och i samarbete med Söderhamn och Hudiksvalls kommun.

Kontaktperson: Sara Öberg, tel 010-225 14 74 eller Johan Färlin (tjänstledig), tel 010-225 14 83.

  • Bygdeavgiftsmedel

Bidrag kan beviljas för investeringar som främjar näringsliv och service i bygden eller annars är till nytta för bygden.

Läs merLänsstyrelsens sida om bygdemedel.

Fler bidragsmöjligheter

Det finns även bidrag för vattenåtgärder som administreras av andra myndigheter. Några av dem är:

  • Havsmiljöanslaget - till insatser för att förbättra, skydda och bevara Östersjön och Västerhavet. Administreras av Havs- och vattenmyndigheten.