Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Länsstyrelsen skriver under 2015 nya överenskommelser för genomförande av åtgärdsprogrammet för miljömål och handlingsplanen för klimatanpassning.

Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat kommuner tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och energiarbete och en handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärderna ska genomföras till år 2020.

För att driva arbetet framåt och synliggöra kommuners och övriga aktörers miljö- och klimatarbete skrivs nu överenskommelser kring genomförande av åtgärder under perioden 2015-2020.

Läs våra överenskommelser i menyn till vänster!

Framsida

Rapporter

Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020
Rapport 2014:15

Guide till lokalt arbete med miljömål
Rapport från Länsstyrelserna, RUS, 2014

Omvärldsanalys av miljökrav i offentlig upphandling
Rapport 2014:8

Utvärdering och uppföljning av åtärdsprogrammet 2007-2010
Rapport 2013:8 Överenskommelser för en bättre miljö