Överenskommelser om att genomföra åtgärder för miljömålen 

Under 2009 tecknade Länsstyrelsen överenskommelser kring åtgärdsarbetet för de regionala miljömålen med 16 aktörer i länet.

År 2007 beslutade Länsstyrelsen Gävleborg, efter bred samverkan, om ett åtgärdsprogram som skulle bidra till att vi når de regionala miljömålen. Ett framgångsrikt miljöarbete bygger i väsentliga delar på att alla aktörer utifrån sina förutsättningar tar ett ansvar för att genomföra de åtgärder som behövs.

För att synliggöra det omfattande arbete som pågår i länet tecknade Länsstyrelsen Gävleborg år 2009 "Överenskommelser kring åtgärdsarbetet för de regionala miljömålen" med olika aktörer. Tanken med överenskommelserna var även att möjligheter till och underlätta samverkan och utvecklingsarbete kring miljömålsåtgärder.

Länsstyrelsen har under våren arbetet att med att sammanställa uppföljning av dessa överenskommelser. Även en utvärdering av arbetet har utförts. Materialet kommer förhoppningsvis att publiceras under hösten 2013.

Länsstyrelsen hoppas att kunna teckna nya överenskommelser kring det kommande åtgärdsprogrammet under 2014-2015.

Deltagarna bjuds på miljömålstårta.
Uppsluppen stämning efter ceremonin. Miljömålstårta åt alla. Foto: Gunilla Jonsson, Länsstyrelsen.

Miljömålstårta på slottet

Efter undertecknandet av överenskommelserna har det firats med ekologisk miljömålstårta bakade av slottets husfru.

Kontakta oss

Anna Bredberg
Enhetschef
Miljöenheten
Anna punkt Bredberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Bredberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251272
072-2359681
Gunilla Jonsson
Handläggare
Miljöenheten
Gunilla punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251235

Rapporter

Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020
Rapport 2014:15

Guide till lokalt arbete med miljömål
Rapport från Länsstyrelserna, RUS, 2014

Omvärldsanalys av miljökrav i offentlig upphandling
Rapport 2014:8

Utvärdering och uppföljning av åtärdsprogrammet 2007-2010
Rapport 2013:8 Överenskommelser för en bättre miljö