Sandviken kommun 

Sandvikens kommun har lokala miljömål som antogs 2005. Dessa mål är kopplade till de regionala miljömålen.

Landshövding Barbro Holmberg med Peter Kärnström, kommunalråd i Sandvikens kommun.

Landshövding Barbro Holmberg och Sandvikens kommunalråd Peter Kärnström skakar glatt hand efter undertecknad överenskommelse.
Foto: Gunilla Jonsson, Länsstyrelsen

2007 antog Sandvikens kommun en energiplan/klimatstrategi som det arbetas aktivt med. Miljöarbetet i kommunen är implementerat och spritt i kommunens alla verksamheter och alla arbetar tillsammans för en bättre miljö. Miljöarbetet och kommunens miljö- och energimål följs upp årligen i kommunens miljöbokslut. Utöver de miljö- och energimål som finns, är kommunen även aktiv som medlem i Klimatkommunerna och deltar i flera projekt som bidrar till en bättre miljö.

Sandviken kommuns åtagande

Sandvikens kommun åtar sig att arbeta med de miljömålsåtgärder som angetts i överenskommelsen. Arbetet följs upp i kommunens årliga miljöbokslut. Läs i överenskommelsen vilka åtgärder det gäller.

Vid utskrift av överenskommelsen, skriv ut i A3-format för bättre läsbarhet. Vill du ha en kopia av överenskommelsen i högre upplösning? Kontakta miljömålssamordnarna.

Läs Sandvikens kommuns lokala miljömål