Regionala miljömålsdagar

Länsstyrelsen i Gävleborg brukar varje år anordna en länsgemensam miljömålsdag. Här kan du läsa om de seminariedagar som varit.

Som ansvarig för att samordna och inspirera till regionalt miljömålsarbete så försöker Länsstyrelsen Gävleborg varje år att anordna en regional miljömålsdag. Temat för året brukar variera och olika förläsare bjuds in för att inspirera.

Miljömålsdagen är öppen för alla som vill delta, men ofta är det kommunala tjänstemän och politiker, folk från näringslivssidan och ideella organisationer.

Vill du få ett mail om när nästa miljömålsdag ska arrangeras? Skicka ett meddelande till:

miljomal.gavleborg@lansstyrelsen.se