Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.
Klimatanpassning

Klimatanpassning och skyfall Söderhamn 23 mars 2016

Presentationer 

Klimatanalys Gävleborg

Lågpunktskartering och rinnvägskartering

Klimatanpassning Sundsvall

IPCC-rapport, delrapport två - Effekter, Anpassning och Sårbarhet.

Översättningen av sammanfattningen av IPCC-rapporten från arbetsgrupp 2 är klar och finns att ladda hem här eller via länk i högerspalten.

Klimatanpassning Gävleborg 22 oktober

Länsstyrelsen Gävleborg anordnade en klimatanpassningsdag den 22 oktober. Temat för året var skyfall och översvämningar i tätbebyggda områden.

Presentationer 

Introduktion

Extrem nederbörd - SMHI

Skyfall en översikt - DHI 

Skyfallet i Söderhamn 2013 - KFSH

Regional handlingsplan beslutad

Nu är den regionala handlingsplanen beslutad. Handlingsplanen är en del av ett uppdrag från 2013 års regleringsbrev, där samtliga länsstyrelser skall kartlägga länets nuvarande klimatanpassnignsarbete och föreslå åtgärder för kommande år. Planen finns i högerspalten.