Klimatklivet

Har du en idé, liten som stor, på en åtgärd eller insats för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar.
Klimatklivet

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle. 

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut.

Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Exempel på åtgärder

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

 • fasa ut fossil energi
 • ta tillvara restvärme
 • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
 • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
 • minska utsläppen av metan eller lustgas
 • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.  

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Tider för ansökan under 2017

Ansökningsverktyget är öppet:

 • 9 januari - 31 januari.
  Beslut planeras till april.
 • 10 mars - 3 april.
  Beslut planeras till juni.
 • 7 augusti - 9 september.
  Beslut planeras till november.
 • November, men ännu ej satta datum
  Beslut planeras i början av 2018.

Vilka regler gäller?

Klimatinvesteringsstödet betalas ut med de förutsättningar som finns i förordning (2015:517). Observera att stöd inte får ges till verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Läs förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar.

Sök klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna.

Klimatinvesteringsstöd - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för att söka klimatinvesteringsstöd


Mer information och anvisningar till dig som sökande finns hos Naturvårdsverket.

 

Informationsträffar

Bildspel från träffarna 

Länsstyrelsen i Gävleborg, Green Business Region och Enterprise Europe Network bjuder nu in till två informationsträffar om Klimatklivet.

Vi bjuder på lunchsmörgås och kaffe

Plats: Länsstyrelsen Gävleborg

Dag: 8 februari 2016

Tid: 11:30 - 13:30

Och

Plats:  Söderhamn, Faxepark, gamla järnvägsstationen

Dag: 9 februari Tid: 11:30 - 13:30

Tid: 11:30 - 13:30

Anmälan: senast 2 februari till: frida.vikstrom@teknikdalen.se

Kontaktperson på Länsstyrelsen i Gävleborg: Åsa Eklund Öberg, 010-2251297