Lönegaranti 

Lönegaranti
Foto: www.sxc.hu

Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut uppsägningslön till anställda vid företag i länet som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion, efter beslut av konkursförvaltaren.

Från och med den 1 juli 2012 handläggs dessa frågor endast av sju länsstyrelser. För dig som tidigare skulle vänt dig till Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska i fortsättningen vända dig till Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Mer information finns på Länsstyrelsen i Dalarnas läns hemsida.

Om du är anställd på ett företag som går i konkurs omfattas du av lönegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning för lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig dig. Konkursen måste ha tagits upp vid tingsrätten i det berörda länet och vi måste få in ett skriftligt beslut från konkursförvaltaren innan vi betalar ut ett garantibelopp till dig. Det är konkursförvaltaren som fattar beslutet i lönegarantiärenden Maxbeloppet är fyra prisbasbelopp.

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön från ett företag som går i konkurs under den uppsägningstid (1–6 månader) som LAS (lagen om anställningsskydd SFS 1982:80) anger. Du måste visa upp ett intyg om att du är anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Dalarnas län
dalarna snabela lansstyrelsen punkt se¤dalarna snabela lansstyrelsen punkt se
010-225 00 00