Arbetsmarknadsutbildning med Sfi - Gävleborgsmodellen

Efter alla goda erfarenheter och lärdomar som gjordes i projektet AUB med sfi har Arbetsförmedlingen, alla kommuner och Länsstyrelsen beslutat att från och med 2014 fortsätta utveckla och arbeta med utbildningsmodellen i de ordinarie verksamheterna. En modell där Sfi-undervisning och yrkessvenska kombineras med en arbetsmarknadsutbildning - En snabbare väg till arbete!
Bild på en deltagare

Yrkesutbildningarna bygger på de erfarenheter som gjordes i projektet och på samverkan mellan kommunerna i Gävleborgs län, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. Utbildningsmodellens målgrupp är alla nyanlända i samtliga kommuner i regionen som läser eller har läst Sfi från A till nivå C.

Deltagaren går en arbetsmarknadsutbildning (AUB) som kombineras med Sfi undervisning och yrkessvenska. Utbildningen är något längre än ordinarie AUB och är anpassad till målgruppen. Den är på heltid och all undervisning sker på samma ort. Deltagaren erhåller aktivitetsstöd eller etableringsersättning och resersättning. Målet är att deltagaren ska avsluta sina sfi-studier, bli jobbklar och kan gå ut i ett arbete efter avslutad utbildning.

Som ett led i utvecklingen av modellen har en utvärdering gjorts, med fokus på resultat och förbättringsområden. Läs mer i rapporten Arbetsmarknadsutbildning med sfi - en snabbare väg till egen försörjning.

Länsstyrelsen har gjort en film om AUB med sfi, producerad av Helene Aastrup Samuels. Filmen visar två av de 23 utbildningar som startats upp och förklarar modellen. Den finns för närvarande på engelska.

 

AUB med sfi har blivit nationellt uppmärksammat, bland annat av migrations-, integrations- och arbetsmarknadsministern som våren 2013 besökte Gävle för att ta del av utbildningsmodellen. AUb med sfi presenterades även i seminariet "Mission Possible – Nyanlända invandrares etablering" under Almedalsveckan på Gotland, anordnad av Länsstyrelsernas Integrationsnätverk.

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi deltog även i den internationella konferensen "EU Resettlement Skills Share day" i Bryssel. Konferensen anordnades av projektet Linking-In EU Resettlement, initierat av IOM, UNHCR och ICMC.