Integration Gävleborg

För att göra verkstad av den gemensamma visionen samarbetar länets kommuner och berörda myndigheter i Integration Gävleborg. Fr o m 2016 samordnas Integration 2.0 av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

I Integration Gävleborgs finns en arbetsgrupp som består av personer i länet som arbetar med etablering för nyanlända inom olika verksamhetsområden. Deltagarna arbetar deltid i arbetsgruppen eller finns med som kontaktpersoner och ska dels utveckla samarbetet inom det egna verksamhetsområdet i länet och dels hitta samverkansformer mellan de olika verksamhetsområdena och över kommungränserna.

Inom samarbetet finns några gemensamma utvecklingsprojekt och gemensamma utbildningsdagar och samverkanskonferenser arrangeras.