Integration Gävleborg

I Gävleborg finns ett länsövergripande samarbete för att utveckla integrations- och mångfaldsarbetet i Gävleborgs län. I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Högskolan i Gävle samt länets alla kommuner.

Syftet med det regionala samarbetet är att samordna, stärka samt utveckla integrations- och mångfaldsarbetet i länet. Arbetet samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Integration Gävleborg mål är att erbjuda stöd, samordning, information, kompetensutveckling, nätverk, initiera projekt med mera för berörda aktörer inom länet.

Inom Integration Gävleborg finns en strategisk ledningsgrupp, en styrgrupp och en arbetsgrupp.

Den strategiska ledningsgruppen består av regionråd, kommunal- och oppositionsråd, landshövding samt regionchefer från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Den strategiska ledningsgruppen bestämmer samarbetets övergripande inriktning.

Styrgruppen består av ansvariga chefer från de olika samarbetsparterna och som representerar olika verksamhetsområden. Styrgruppen bestämmer mer konkret inriktningen på arbetet inom Integration Gävleborg.

Arbetsgruppen består av tjänstemän från de olika samarbetsparterna. Arbetsgruppen arbetar med att göra verkstad och genomför till exempel kompetenshöjande insatser, samordnar nätverk eller andra insatser.

​Kontakt

Robert Larsson
Samordnare styrgruppen
robert.j.larsson@lansstyrelsen.se

Carina Löfgren
Samordnare styrgruppen
carina.lofgren@regiongavleborg.se

Pernilla Bylund
Samordnare arbetsgruppen
pernilla.bylund@lansstyrelsen.se

David Norman
Samordnare arbetsgruppen
david.norman@regiongavleborg.se