Gårdsstöd 

Gårdsstödet är ett stöd för alla som brukar jordbruksmark, oavsett vad man producerar på marken. Även mark i träda ger gårdsstöd. För att få utbetalning måste man ha stödrätter.

Skördetröska på kornskifte vid en gård i Gästrikland.
Gårdsstödet kan sökas för all jordbruksmark som brukas. Foto: Lina Norrlund
På e-tjänsten Mina sidor hittar du information om dina stödrätter och eventuella indragningar. Du loggar in med e-legitimation. Länk till Mina sidor. 

Mer information om gårdsstödet:

Du kan få gårdsstödet för all jordbruksmark som överstiger 4 hektar, det vill säga både för åkermark och betesmark, som du brukar och redovisar i din SAM-ansökan. För att få gårdsstödet utbetalt måste du ha stödrätter som motsvarar din brukade areal. Stödrätter kan köpas eller hyras av någon som äger sådana. I rutan till höger finns tips på förmedlingar.

Stödrätter dras in om de inte används till utbetalning av gårdsstöd de senaste två åren.

För mer information om gårdsstödet, se Jordbruksverkets hemsida. Den som söker gårdsstödet måste uppfylla tvärvillkoren, som består av skötselkrav för jordbruksmarken och verksamhetskrav för jordbruksverksamheten. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om tvärvillkoren.

Kontakta oss

Åse Augustson
Handläggare
Djurskydd, jordbrukarstöd och veterinära frågor
ase punkt Augustson snabela lansstyrelsen punkt se¤ase punkt Augustson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251443
Gunilla Ericsson
Djurskydd, jordbrukarstöd och veterinära frågor
Gunilla punkt Ericsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Ericsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251431