Byggkurs för nötköttsproducenter 

Det var trångt på Ockelbo pensionat och kursgård när tjugotalet nötköttsproducenter från hela Gävleborgs län samlats för att delta i ett av tre kurstillfällen under våren. Husdjursagronom Anneli Olarsbo berättade om hur dikor utnyttjar ligghallar under vintern.

Mats Selin, byggrådgivare vid Länsstyrelsen, foto: Torsten Edwinson
Mats Selin, byggrådgivare vid Länsstyrelsen, foto: Torsten Edwinson

- Med de här kurserna vill vi skapa kontakter och få en diskussion mellan länets lantbrukare för att de ska kunna utbyta erfarenheter och lära av varandras mer eller mindre lyckade bygglösningar, säger Petra Forsmark, arrangör av kursen och husdjursrådgivare vid Länsstyrelsen Gävleborg. Om intresse finns så fortsätter kurserna till hösten, säger Petra.  

Vid träffarna tas olika teman upp, tillsammans tittar man på hur det påverkar djurens välfärd, hur lång arbetstid som krävs och vad det kostar. Allt under ledning av Mats Selin, byggnadsrådgivare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Studiebesök i Östby, foto: Torsten Edwinson
Studiebesök i Östby, foto: Torsten Edwinson

Diskussioner och erfarenhetsutbyten
Det första kurstillfället var torsdag 7 april på Ockelbo Pensionat och kursgård. Anneli Olarsbo, som skrivit ett examensarbete om hur nötkreatur utnyttjar ligghallar under vintern, inledde kursen. Det mynnade ut i en bra diskussion om hur ligghallens och fodrets placering i rasthagen påverkar hur korna nyttjar hallen.  

Andra ämnen som togs upp för diskussion var placering av vattenkopp, brandsäkerhet för lantbruksbyggnader, tak över foderbordet, fodergrindar, skrapgångar, liggbås, ventilation och djupströbäddar. Det blev många intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten bland kursdeltagarna.

Studiebesök i Östby
Kurstillfället avslutades med ett uppskattat, men aningen blåsigt studiebesök på Sven Arne Erikssons gård i Östby, Ockelbo där deltagarna fick se olika bygglösningar som diskuterats på kursen. Sven Arne utsågs 2008 till Årets nötköttsbonde.

Bildspel från kursen

Kontakta oss

Petra Forsmark
Handläggare
Landsbygd och tillväxt
Petra punkt Forsmark snabela lansstyrelsen punkt se¤Petra punkt Forsmark snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251208
Mats Selin
Enheten för djurskydd, jordbrukarstöd och veterinära frågor
Mats punkt Selin snabela lansstyrelsen punkt se¤Mats punkt Selin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251432
070-6829176
Gunilla Hartwig
Handläggare
Enheten för djurskydd, jordbrukarstöd och veterinära frågor
Gunilla punkt Hartwig snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Hartwig snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251440