Samråd bredband

Bredbandsansökningar för offentligt samråd.

Här publicerar vi kartor över ansökningar som sökt ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad. Samrådet görs för att kontrollera att ingen marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmsta tre åren.

Observera att de ansökningar som kommer att presenteras här ännu inte är beslutade och heller inte garanterade att få stöd.

Läs mer om bredband under Samhällsplanering & kulturmiljö.