Lantbruk och landsbygd 

Lantbruk och landsbygd
Foto: Mats Dahlén

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Öppen landsbygd

Här kan ni läsa om Gävleborgs genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013 samt en komplettering gällande infrastruktursatsningar.

Kontakta Berit Löfgren, tel. 010-225 14 36 om ni har några synpunkter eller frågor.

Öppen Landsbygd (version 2012)

Kompass

Kompass hittar du en kurs- och evenemangskalender som vänder sig till landsbygdsföretagare med flera.

Vi finns på Facebook

Facebooksidan Landsbygdsinfo Gävleborg Facebooksidan FiskaGävleborg
Naturum Färnebofjärden