Lantbruk och landsbygd

Lantbruk och landsbygd
Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

 

 Lokal mat ger dig mer

Lokal mat ger dig mer

Hämta affischer här!

Broschyr (A4) 

Uppslagsbroschyr (A5) 

Affisch (A3) 

Kompass

Kompass hittar du en kurs- och evenemangskalender som vänder sig till landsbygdsföretagare med flera.

 Vi finns på Facebook

Facebooksidan Landsbygdsinfo Gävleborg Facebooksidan FiskaGävleborg
Naturum Färnebofjärden