Miljöövervakningsdagarna 2015

Välkommen till                  

Miljöövervakningsdagarna 2015 i Högbo bruk, Sandviken den 30 september - 1 oktober

Tema: Från datafångst till miljöåtgärder
Stenhällar vid kusten. Illustrativ bild för Miljöövervakningsdagarna 2015.

Länsstyrelsen Gävleborg arrangerar Miljöövervakningsdagarna 2015 då senaste nytt från nationell och regional miljöövervakning kommer att presenteras. Årets tema handlar om miljöövervakningens syfte och användningsområden. Miljöövervakning – för vem, till vad? Dagarna kommer även att innehålla exkursioner till bland annat Gävle fjärdar, strandängsbete, återskapad vildlaxälv, restaurerat flodpärlmusslevatten och vindkraft.  

Dagarna arrangeras på Högbo bruk i Sandvikens kommun, hogbobrukshotell.se.

Observera, rumsbokning ska ske direkt hos hotellet. Rum finns förbokade till och med 31 juli.

Program, praktisk info och exkursioner

Program för miljöövervakningsdagarna 2015 
Praktisk info 
Exkursioner