Regional dialog om bosättning för nyanlända

12-13 september 2012 anordnar Integration Gävleborg en bostadskonferens på Orbaden konferens.

Ledtiderna för bosättning av nyanlända invandrare ökar och allt fler nyanlända som fått uppehållstillstånd bor kvar längre i Migrationsverkets anläggningsboenden för asylsökande. Länsstyrelserna har därför fått ett uppdrag att bidra till en intensifierad dialog mellan ansvariga aktörer om behoven rörande bosättning och mottagande av nyanlända invandrare för att finna vägar till snabbare bosättning och mottagande.

Syftet med konferensen är att möjliggöra kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer men även att tillsammans göra en möjlighetsinventering för hur bosättning ska kunna utvecklas. Målsättningen är att under dagarna ta fram en plan för det fortsatta arbetet.

Läs mer i inbjudan och program.

Plats
Orbaden konferens, Bollnäs

Målgrupp
Privata och allmännyttiga bostadsföretag, kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg och Länsstyrelsen.

Kostnad
Konferensen kostar 500 kr + moms per deltagare. Då ingår övernattning och middag. Kostnaden debiteras oavsett om man deltar en eller två dagar.

Anmälan
Anmälan senast 2012-08-17
. 60 platser finns, så först till kvarn!
OBSERVERA inget bekräftelsemail skickas ut efter anmälan. Efter genomförd anmälan kommer det upp texten: Tack för din anmälan! 

För mer information kontakta
Bente Sandström 
Integration Gävleborg
Tfn. 070-668 35 90
E-post. bente.sandstrom@nordanstig.se

Pernilla Bylund
Länsstyrelsen Gävleborg
Tfn 026-17 11 69
E-post. pernilla.bylund@lansstyrelsen.se

Konferensen arrangeras av Integration Gävleborg som är ett länsövergripande samarbete för att utveckla introduktionen och etableringen för nyanlända flyktingar och invandrare. I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Landstinget Gävleborg och länets alla kommuner.