Sandvikens kommun

I Sandvikens kommun finns 17 naturreservat.
Kommunkarta med naturreservat
 1. Österbergsmuren
 2. Grävna knippan
 3. Kungsberget
 4. Kungsfors 
 5. Vällingudden
 6. Hohällan
 7. Igeltjärnsberget
 8. Långängarna
 9. Lisselåsklack
 10. Gammelstilla-Bredmossen
 11. Bärsån
 12. Kungshögshällarna
 13. Högmossen
 14. Gysinge
 15. Ista
 16. Hamsas
 17. Laggarbomyran

Naturreservat i Sandvikens kommun.
© Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

 

Läs mer

Läs mer om reservaten på Sandvikens kommuns hemsida