Rosslavallen

Gammeltallar i Rosslavallens naturreservat. Foto Länsstyrelsen

Rosslavallen är gammeltallarnas tillflyktsort. Här finns 200 till 300 år gamla bjässar. De grodde alltså på 1700- och 1800-talet. Så här nära kusten är det ovanligt med gamla orörda skogar, eftersom efterfrågan på virke har varit stor från industrin och nyttjandet högt från folk i bygden.

Om du vill ta en promenad gäller det att vara säker på foten. Marken under träden är full av stora block och stenar. Ta med ett förstoringsglas och titta på alla vackra former och färger bland mossor och lavar. I mitten av området byts den torra tallskogen ut mot en liten våtmark full av klibbal. Lövträden lockar till sig insekter och fåglar, så det är inte omöjligt att du träffar på en hackspett i färd med att hamra på någon stam.  

Fakta

Läge: 6 km söder om Harmånger
Storlek: 9 ha
Bildat: 1999 
Kommun: Nordanstigs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Naturtyper: Barrskog, våtmark 


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Rosslavallen

Get Microsoft Silverlight