Stora Korpimäki

Snöklädda fält och berget Stora Korpimäki. Foto: Anna Koffman.

Stora Korpimäki ligger i Orsa Finnmark och är länets högsta berg. Naturreservatet är ett av de största i länet och utgörs av flera berg, våtmarker och fiskesjöar. Här kan du uppleva ett större naturskogsområde med vildmarkskaraktär.

> Läs mer

Fakta

Läge: 1 mil sydväst om Tandsjöborg
Kommun: Ljusdals kommun
Storlek: 1903 ha
Bildat: 1990. Kraftigt utvidgat år 2003, samt utvidgat med ytterligare 262 ha år 2009
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Barrskog, myr och vatten
Service: Parkering, informationstavla, vindskydd, rastplats och stigar (18,5 km)