Bodagrottorna

Föreskrifter för allmänheten

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • göra upp eld
  • göra åverkan på blocken både utanför och inuti grottorna
  • gräva upp, plocka eller på annat sätt skada vegetationen
  • samla insekter, spindlar eller fladdermöss

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se