Svartstensudden

Vågsvall i Svartstensuddens naturreservat. Foto: Jonas Lundin

Ta en promenad genom vacker hällmarkstallskog! När du kommer ut ur den skyddande skogen väntar dramatiska klippor och blankpolerade hällar vid havet. Där kan du slå dig ned med matsäcken och njuta av utsikten.

Svartstensuddens naturreservat är en smal, skogsklädd kustremsa som i öster avslutas med skoglös hällmark som är exponerad för vågor och vind. Gran som lyckats kila in sig bland klipporna växer tätt intill marken och breder ut sig som mattor mellan hällarna. Den mörka basiska bergarten är söndersprucken och kraftigt vittrad. I dessa sprickor och gångar växer det en del intressanta växter t.ex. gul fetknopp, nordlig låsbräken, gaffelbräken och kattfot. På de exponerade klipphällarna vid Estudden kan du hitta grynig praktlav och länets enda förekomst av kustvarianten av allélav. 

Fakta

Läge: Ca 15 km nordost om Hamrånge.
Storlek: 6,5 ha.
Bildat: 1971.
Kommun: Gävle kommun.
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg.
Naturtyper: Skog och klippor.


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Mer om reservatet

Zoombar karta över Svartstensudden

Get Microsoft Silverlight