Kometprogrammet - Min naturvård 

De senaste åren har Kometprogrammet – Min naturvård
fungerat som ett nytt sätt att bedriva naturvård. Som markägare kunde du som känner din skog och dess värden kontakta länsstyrelsen eller skogsstyrelsen för att få din skog skyddad.

Naturskog med liggande stammar kors och tvärs. Foto: Karin Brolin

Kometprogrammet, som pågick mellan 2010 och 2014 och omfattade hälsingekommunerna Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn, är nu avslutat.

Många markägare har hört av sig under projektets gång. Tillsammans med markägarna och deras företrädarorganisationer har vi som arbetat med Kometprogrammet på Länsstyrelsen i Gävleborgs län skyddat mark till fyra nya naturreservat och tecknat 14 nya naturvårdsavtal. Tillsammans innebär detta att 140 hektar värdefull naturmiljö har fått långvarigt skydd, och fler naturvårdsavtal och reservat är på gång! 

Det kommer att finnas fortsatt möjlighet att anmäla intresse för att skydda skog. Vi inväntar instruktioner från Naturvårdsverket och återkommer med information hur det ska gå till.

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Johanna Ehlin
Naturvårdsenheten
johanna punkt ehlin snabela lansstyrelsen punkt se¤johanna punkt ehlin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251407