Kometprogrammet - Min naturvård 

Nu försöker vi att tänka nytt inom naturvård. Som markägare kan du din skog och vet dess värden. Det är du som väljer hur du vill bevara din skog. Vi hjälper dig att hitta en skyddsform som passar dig.

Naturskog med liggande stammar kors och tvärs. Foto: Karin Brolin

Nu försöker vi tänka nytt inom naturvård och skydd av skog! Det nya tänket är att det är du som markägare som tar initiativet och avgör om du vill skydda din mark. Det vi bistår med är att hitta en skyddsform som passar din skog. Informationssatsningen kring arbetssättet kallas Min Naturvård, även benämnt som kometprogrammet.

Södra hälsingland (Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommun) har blivit utvalt som ett försöksområde för projektet Min naturvård som kommer att pågå mellan 2010-2014. Äger du skogsmark i någon av de kommunerna så ta chansen att delta i Min naturvård!

Vi som jobbar med Min naturvård i södra Hälsingland är länsstyrelsen Gävleborg och skogsstyrelsen. Vi samarbetar lokalt med flera företrädare inom markägarorganisationerna. Läs mer om olika skyddsformer och skyddsvärd skog i södra Hälsingland:

Skyddsformer

Skyddsvärd skog

Karta över försöksområdet i södra Hälsingland
Karta över försöksområdet i södra Hälsingland

Kontakta oss

Johanna Ehlin
Handläggare
Naturvårdsenheten
johanna punkt ehlin snabela lansstyrelsen punkt se¤johanna punkt ehlin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251407

Vill du veta mer?

Läs mer om Min naturvård på www.minnaturvard.se eller www.skogsstyrelsen.se.

Intresseanmälan

Intresseanmälan
Du kan lämna in din intresseanmälan när som helst under året.

Blankett för intresseanmälan (PDF)

Blankett för intresseanmälan (Word-format)