Vattenskoter

Var man får köra

Det är tillåtet att färdas med vattenskoter i allmänna farleder och i de områden som Länsstyrelsen beslutat om.

I övriga vattenområden råder idag förbud att köra vattenskoter. Detsamma gäller också för vissa avsnitt av de farleder som passerar genom områden med höga natur- eller kulturmiljövärden eller är betydelsefulla för fisket. De allmänna farlederna finns angivna i Sjöfartsverket författningssamling (SJÖFS 1988:5).

Den som kör vattenskoter har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns. Se Sjövägsreglerna och sjölagens (SFS 1994:1009) regler om gott sjömanskap.

 

 

 

Vattenskoter

Tillstånd, dispenser och samråd​

Vad får man göra och inte göra i naturen? Hur söker man dispens eller tillstånd?

Mer om tillstånd, dispenser och samråd