Vattenskoter

Bild på vattenskoterkörning

​Var man får köra

Det är tillåtet att färdas med vattenskoter i allmänna farleder och i de avgränsade områden som Länsstyrelsen beslutat om.

I övriga vattenområden råder idag förbud att köra vattenskoter.

Detsamma gäller också för vissa avsnitt av de farleder som passerar genom områden med höga natur- eller kulturmiljövärden eller är betydelsefulla för fisket. De allmänna farlederna finns angivna i Sjöfartsverket författningssamling (SJÖFS 1988:5).

Den som kör vattenskoter har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns. Läs mer i Sjövägsreglerna och sjölagens regler om gott sjömanskap (SFS 1994:1009).

 

Om du blir störd

Om du känner att allmänheten eller naturlivet störs av pågående vattenskotertrafik nära dig, på sjöar eller andra vattenområden, så är det främst Polisen du ska vända dig till.

 

 

 

Tillstånd, dispenser och samråd​

Vad får man göra och inte göra i naturen? Hur söker man dispens eller tillstånd?

Mer om tillstånd, dispenser och samråd