För blivande nya fisketillsynsmän

För att bli godkänd som ny fisketillsynsman måste ett bevis på fullgjord utbildning bifogas ansökan enligt 18 § Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän.

Detta gäller alla nya fisketillsynsmän, som inte har ett förordnande sedan tidigare. Ni som redan har ett förordnande som ska förlängas lämnar in ansökan som vanligt.

Utbildningen avslutas med ett prov och utbildningsintyget utfärdas efter provet. Utbildningen kan genomföras som en studiecirkel i föreningen eller fiskeklubben. I FIFS 1985:3 finns kursplanen som ska följas vid utbildningen, samt hänvisning till studielitteraturen Fisketillsyn, en handledning för fisketillsynsmän av författaren Gunnar Dyhre.

Länsstyrelsen har utexaminerat ett antal utbildningsledare som leder kurser och genomför prov. Kontakta Länsstyrelsen för mer information. 

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Intensivkurs i fisketillsyn augusti 2017 i Ljusdal!

Under en helg i augusti 2017 kommer det att hållas en intensivkurs i fisketillsyn för blivande tillsynare.

För mer information vänligen kontakta utbildningsledare Tord Eriksson på mail:

Torderiksson@telia.com