Djurskydd

Djurskydd

 

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Vi kan besluta att omhänderta djur och besluta om djurförbud.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Djurskyddskontroll

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet, både planerade kontroller och kontroller utan förvarning när vi får in en anmälan om missförhållanden.

Det övergripande syftet med länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?
Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Tipstelefon

Anmälan till Länsstyrelsen   
Kontakta länsstyrelsens anmälningstelefon för djurskyddsärenden på 010-225 11 18 om du vill göra en anmälan. Telefonen är bemannad måndagar 13-16 samt tisdag-fredag 9-12. Övriga tider kopplas du till en röstbrevlåda och kan då lämna ett meddelande. Observera att det  inte går att skicka sms till anmälningstelefonen.

Vid anmälan bör du minst kunna uppge följande uppgifter: namn och/eller adress på djurhållaren/djuren, djurslag samt hur du anser att djuren far illa.  

Du kan också anmäla via e-post eller med ett vanligt brev.

Via e-post

Övrig tid (akuta ärenden)
Anmälan till polisen
114 14 (tryck 1)

Anonymitet
Vill Du vara anonym med ditt tips, ring då in din anmälan eller skriv ett vanligt brev utan avsändare. Om du anmäler via e-post syns din e-postadress och den kan då lämnas ut på begäran.

För alla handlingar, inklusive mail, som inkommer till länsstyrelsen gäller offentlighetsprincipen. Detta betyder att de uppgifter Du lämnar, t.ex. din e-postadress, namn eller telefonnummer kan komma att lämnas ut till allmänheten vid begäran.