Bingo 

Dessa ansökningar handläggs numera av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

www.lansstyrelsen.se/dalarna